Privacyverklaring

Van Bragt Organizing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Van Bragt Organizing verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor zover nodig: gezondheid, financiële gegevens, gegevens van gezinsleden en burgerservicenummer (BSN).

Van Bragt Organizing verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, diensten bij je af te leveren, het afhandelen van jouw betaling en als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. De gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Van Bragt Organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens hebt verstrekt.

Van Bragt Organizing geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van Bragt Organizing gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om te analyseren hoe de website gebruikt wordt.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Bragt Organizing. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Van Bragt Organizing van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bespreken met Van Bragt Organizing of sturen naar elly@vanbragtorganizing.nl. Je ontvangt binnen vier weken een reactie op jouw verzoek.

Van Bragt Organizing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via elly@vanbragtorganizing.nl.